Privacy Statement

Killer Content Scan

De Content Academie gaat zorgvuldig om met jouw gegevens

De Content Academie is locatie onafhankelijk.
Ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer:55521517

De Content Academie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.contentacademie.online
Jolanda Damsma is de Functionaris Gegevensbescherming van de Content Acedemie, zij is te bereiken via Jolanda@contentacademie.online

Persoonsgegevens die Content Academie verwerkt

De Content Academie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (Dat hoor ik vast aan je naam of ik zie dat op je foto of tijdens gesprekken in de Academie)
 • Geboortedatum (als ik hem weet, zodat ik je kan feliciteren)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de academie aan te maken, in correspondentie en telefonisch. (Ik wil weleens wat steekwoorden opschrijven om te onthouden waar we over gesproken hebben)
 • De content die jij deelt waar ik feedback op geef.
 • Locatiegegevens (Waar we elkaar hebben getroffen en waar jouw bedrijf zit, om je beter te leren kennen)
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website (Google Analytics)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app (Ik scan je visitekaartje)
 • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)
 • Bankrekeningnummer (Alleen als ik een factuur van jou ontvang of jij een rekening bij mij betaal)
 • KvK gegevens, die ik openbaar kan inzien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De Content Academie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras (dat zie ik op je foto als ik die heb of na ons gesprek) Volgens de wet zijn dit gevoelige persoonlijke gegevens.
 • Persoonlijke informatie die je hebt gedeeld in aandachtsmomentjes of via de werkboeken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De Content Academie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of marketinguitingen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om je de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij de Content Academie.
 • Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (Hiervoor gebruik ik Google Analytics)
 • Ik verwerk ook je persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
 • Ik verwerk gegevens over jouw business om mijn dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Content Academie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Content Academie tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of –systemen.

Ik gebruik:

Mailchimp (voor klantmailingen)

Active Campaign (Voor e-mailcampagnes)

Zoho (crm-systeeem)

Twinfield (Facturatie)

Mighty Networks (online academie)

Zoom (voor persoonlijk contact)

Teams (microsoft)

De enige automatische verwerking is als jij je uitschrijft of inschrijft voor mijn tips. Je komt dan automatisch op de lijst of je wordt er automatisch van afgehaald.

Als klant kom je automatisch op een lijst klanten te staan. Maar elke communicatie naar klanten is door mij persoonlijk geschreven.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

De Content Academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar je gegevens ook om je te blijven informeren over diensten en producten waar ik je mee kan helpen. Alle inloggegevens die ik van je heb verwijder ik zodra onze samenwerking is voltooid, mits jij anders hebt aangegeven. Je kunt uiteraard jezelf uitschrijven als je geen mails van mij wilt ontvangen. Als je wilt dat ik je volledige gegevens uit mijn crm-systeem haal, stuur dan een mailtje naar jolanda@contentacademie.online

Ik raad je in ieder geval aan je inloggegevens te veranderen zodat ik niet meer bij jou kan inloggen.

De aandachtsmomentjes blijven staan in de Academie om ook andere leden hiermee te kunnen helpen. Wil je dat niet dan kun je daarvoor een schriftelijk verzoek voor indienen naar jolanda@contentacademie.online

Delen van persoonsgegevens met derden

De Content Academie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Content Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De Content Academie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed voor jou te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website vind je al een cookiemelding en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Content Academie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Jolanda@contentacademie.online.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen kan ik een kopie vragen van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Content Academie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

De Content Academie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Content Academie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jolanda@contentacademie.online