Algemene voorwaarden

Home ยป Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Content Academie
De Content Academie gaat uit van de goedheid van de mens en van afspraak is afspraak. Dit geldt voor
beide partijen die de overeenkomst aangaan.
 1. Als je hebt besloten in te stappen in de Content Academie krijg je van mij een factuur en pas na betaling toegang tot de Academie.
 2. Voor de breinklas geldt betaling vooraf.
 3. Het is mogelijk het openstaande bedrag in termijnen te betalen zolang het programma duurt. Je krijgt dan toegang na de eerste betaling.
 4. Content Academie heeft het recht de toegang te weigeren als je niet (meer) betaalt.
 5. Je blijft betalingsplichtig ook na verwijdering. De inning wordt daarna overgenomen door een incassobureau.
 6. Wanneer jij je opdracht intrekt stop ik met werken. Jij moet nog wel betalen.
 7. Alle prijzen zijn exclusief btw.
 8. Ook al volg je geen lessen je blijft betalingsplichtig. Jij bent zelf 100% verantwoordelijk voor de voortgang van jouw bedrijf.
 9. Alle teksten die je publiceert vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid daarvan.
 10. Jij bent verantwoordelijk voor alle inhoud van je website, ook over de rechten van beeldmateriaal. Controleer goed of je afbeeldingen vrij mag gebruiken.
 11. De Content Academie zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  Op de Content Academie rust geen resultaatsverplichting. Dit wil o.a. zeggen dat je betaling
  verschuldigd bent, ook als dit programma niet zorgt voor het gewenste resultaat.
 12. De adviezen die ik jou geef, zijn en blijven adviezen. Jij bent zelf eindverantwoordelijk.
 13. Je kunt geen enkele aanspraak maken als je mijn adviezen niet hebt opgevolgd en de lessen niet hebt gevolgd en opdrachten niet hebt gedaan.
 14. De Content Academie is niet verantwoordelijk voor de tijd die jij nodig hebt om je boodschap te vertellen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden voor de extra tijd die het programma van jou vraagt om vragen te beantwoorden.
 15. Content Academie heeft het recht je te verwijderen uit de Academie als je respectloos bent of ongepaste content deelt. Dit gebeurt altijd na een waarschuwing. Behalve als je de wet overtreedt. Dan volgt onmiddellijke blokkering en een aangifte.

 

Scroll naar boven