Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Killer Content Academy

Killer Content Academy gaat uit van de goedheid van de mens en van afspraak is afspraak. Dit geldt voor
beide partijen die de overeenkomst aangaan.

 1. Als je hebt besloten in te stappen in de Killer Content Academy krijg je van mij een factuur en daarna toegang tot de Academy.
 2. Killer Content Academy heeft het recht de toegang te weigeren als je niet betaald.
 3. Je blijft betalingsplichtig ook na verwijdering.
 4. Alle prijzen zijn exclusief btw.
 5. Ook al volg je geen lessen je blijft betalingsplichtig. Jij bent zelf 100% verantwoordelijk voor de voortgang van jouw bedrijf.
 6. Het is mogelijk het openstaande bedrag in termijnen te betalen zolang het programma duurt.
 7. De inhoud van de teksten vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Ook de feedback die ik daarover geef. Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid daarvan.
 8. Jij bent verantwoordelijk voor alle inhoud van je website, ook over de rechten van
  beeldmateriaal. Controleer goed of je afbeeldingen vrij mag gebruiken.
 9. De Killer Content Academy zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  Op Killer Content Academy rust geen resultaatsverplichting. Dit wil o.a. zeggen dat je betaling
  verschuldigd bent, ook als dit programma niet zorgt voor meer opdrachtgevers.
 10. De adviezen die ik jou geef, zijn en blijven adviezen. Jij bent zelf eindverantwoordelijk.
 11. Wanneer jij je opdracht intrekt stop ik met werken. Jij moet nog wel betalen.
 12. Ook als je niet tevreden bent moet je betalen. Het werk is immers al gedaan. Uiteraard wil
  Killer Content Academy dit voorkomen of oplossen.
 13. Je kunt geen enkele aanspraak maken als je mijn adviezen niet hebt opgevolgd en de lessen hebt gevolgd en opdrachten hebt gedaan.
 14. Killer Content Academy is niet verantwoordelijk voor de tijd die jij nodig hebt om je boodschap te vertellen.Er kan geen aanspraak gemaakt worden voor de extra tijd die het programma van jou vraagt om vragen te beantwoorden.
 15. Killer Content Academy heeft het recht je te verwijderen uit de Academy als je respectloos bent of ongepaste content deelt. Dit gebeurt altijd na een waarschuwing. Behalve als je de wet overtreedt. Dan volgt onmiddellijke blokkering en een aangifte.